Vrijwaring

We willen erop wijzen dat het genezend vermogen van edelstenen en zogenaamde helende stenen, mineralen en kristallen niet wetenschappelijk verifieerbaar of medisch erkend is. Ze vervangen geen medisch advies of medische hulp. Alles wat op onze website staat, is onze mening en vormt geen leidraad voor therapie of diagnose in medische zin. Een genezingssucces kan niet met zekerheid worden verwacht en daarom vertegenwoordigen de vermelde eigenschappen van de edelstenen of geneeskrachtige stenen geen genezingsbelofte in de zin van de HWG (HWG = Geneesmiddelenwet).