Voorwaarden

1) TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van T. Esenkanov, handelend onder "Anahata" (hierna "Verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") sluit met de verkoper sluit met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden gepresenteerd. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hiermee tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten tot levering van waardebonnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. Verder kan de klant het bod ook telefonisch of per e-mail aan de verkoper doorgeven.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
  • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of
  • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Als er meerdere van de bovenstaande alternatieven zijn, komt het contract tot stand op het tijdstip waarop een van de bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als de betalingsmethode "PayPal Express" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal "), onder de voorwaarden van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces "PayPal Express" als betaalmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces start door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van het contract na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en na de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden is verzonden. Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk. Als de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden opgevraagd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens.

2.6 Voordat de bestelling bindend wordt ingediend via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie die op het scherm wordt weergegeven zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer in het kader van het elektronische bestelproces met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren totdat hij op de knop klikt die het bestelproces beëindigt.

2.7 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden zijn verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) HERROEPINGSRECHT

3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsrecht van de verkoper.

4) PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant zijn. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor geldovermakingen door banken (bijv. overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Bij betaling met een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal") , onder de voorwaarden van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Als de betalingsmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een geactiveerde online bankrekening voor deelname aan "SOFORT" hebben, zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT"-betaalmethode vindt de klant op internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betalingsdienst "Shopify Payments", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: "Shopify"). De individuele betaalmethoden die via Shopify worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper. Voor het afhandelen van betalingen kan Shopify gebruik maken van andere betaaldiensten waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant apart kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is online beschikbaar op https://www.shopify.de/payments.

5) LEVERINGS- EN VERZENDINGSVOORWAARDEN

5.1 Goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevend.

5.2 Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of als hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te accepteren, tenzij de verkoper de dienst hem een ​​redelijke tijd van tevoren had aangekondigd. Verder geldt dit niet voor wat betreft de kosten voor de levering als de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het herroepingsrecht van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 Vouchers worden als volgt aan de klant gegeven:

  • via downloaden
  • per email
  • post-

6) EIGENDOMSVOORBEHOUD

Indien de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN (GARANTIE)

7.1 Indien het gekochte artikel gebrekkig is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Desondanks geldt voor gebruikte goederen het volgende: Aanspraken op gebreken zijn uitgesloten als het gebrek pas een jaar na levering van de goederen optreedt. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden ingeroepen. Het verkorten van de aansprakelijkheidsperiode tot één jaar is echter niet van toepassing

  • voor items die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun gebruikelijke doel en de defecten hebben veroorzaakt,
  • voor schadeclaims en vergoeding van onkosten door de klant, evenals
  • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen.

7.3 De klant wordt verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) VERZILVERING VAN PROMOTIEVOUCHERS

8.1 Tegoedbonnen die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de onlineshop van de verkoper en alleen in de aangegeven periode.

8.2 Actievouchers kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

8.3 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de actievoucher als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actievoucher.

8.4 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.5 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

8.6 De waarde van de goederen moet minimaal overeenkomen met het bedrag van de actievoucher. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.7 Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.8 Het saldo van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente betaald.

8.9 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen geheel of gedeeltelijk met de actievoucher retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

8.10 De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdend effect betalen aan de betreffende eigenaar, die de actievoucher in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-bevoegdheid, de wettelijke onbekwaamheid of het ontbreken van het recht om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.

9) VERZILVERING VAN CADEAUBONNEN

9.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper (hierna "cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper, tenzij anders vermeld op de voucher.

9.2 Cadeaubonnen en resterend saldo op cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de voucher is gekocht. Het resterende tegoed wordt op de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4 Er kunnen meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld voor één bestelling.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om andere Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Indien de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet contant uitbetaald en levert ook geen rente op.

9.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende werking betalen aan de betreffende eigenaar die de cadeaubon in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-bevoegdheid, de wettelijke onbekwaamheid of het ontbreken van het recht om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.

10) TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11) ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

11.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschillencommissie.